Back to baroque

Colichon Bass Viola da Gamba

$1,500.00
GP-G920